2
Door Hans
| 5 maanden geleden
Better World Bedrijfsnaam (optioneel): Soltegro, Link (optioneel): www.soltegro.nl

Naast alle zorgen rondom Covid-19 zijn er ook positieve gevolgen. In een keer is de mobiliteit en dus de uitstoot van CO2 en NOx enorm gedaald en zijn de spitsfiles nagenoeg verdwenen. Verstokte kantoorwerkers ervaren nu dat thuiswerken en digitaal samenwerken ook voordelen heeft. De balans tussen werk en privé verbetert door flexibiliteit in werktijden en de dagelijkse file-stress is verdwenen.

Door ook na “Corona” meer thuis te blijven werken verlichten we blijvend de filedruk en verminderen we millieuschade in Nederland. De besparingen die daardoor ontstaan bieden ruimte om de economie meer te stimuleren. Wij investeren voor elke medewerker in een prettige en verantwoorde thuiswerkplek en bieden goede ondersteunende tools. Kom je toch een keer naar kantoor dan wel duurzaam natuurlijk! Naast de thuiswerkplek hebben we daarom ook een stimuleringsregeling voor elektrische auto’s. We delen deze aanpak graag met anderen.